Consumator Online

Stire tematica: Telefoane

curentul : Orange a fost amendata pentru ca nu a informat abona?ii ca pot renun?a la contracte

miercuri 31 iulie 2013
Orange a fost amendata pentru ca nu a informat abona?ii ca pot renun?a la contracte

Autoritatea de reglementare in comunica?ii, ANCOM, a amendat Orange Rominia cu 20
Orange a fost amendata pentru ca nu a informat abona?ii ca pot renun?a la contracte

Autoritatea de reglementare in comunica?ii, ANCOM, a amendat Orange Rominia cu 20.000 lei pentru ca nu a comunicat abona?ilor ca pot denun?a unilateral unele contracte, in termen de 14 zile lucratoare, refuzindu-le acestora dreptul de a denun?a contractele fara plata penalita?ilor de reziliere, masura fiind contestata de companie.'In urma unor sesizari primite din partea utilizatorilor cu privire la modalitatea de incheiere de catre Orange Rominia a unor contracte la distan?a, ANCOM a desfa?urat o investiga?ie ?i a constatat ca operatorul de telefonie mobila nu a comunicat clien?ilor, inainte de a incheia prin telefon un contract pentru furnizarea serviciului de acces la internet prin intermediul unui modem stick portabil, informa?ii privind data la care este considerat incheiat contractul, precum ?i faptul ca au dreptul sa denun?e acel contract in termen de 14 zile lucratoare de la data incheierii contractului sau a livrarii echipamentului, fara plata vreunor penalita?i sau despagubiri ?i fara invocarea vreunui motiv, a?a cum prevede OUG 111/2011 privind comunica?iile electronice', se arata intr-un comunicat al ANCOM.Reprezentan?ii ANCOM au comunicat ca investiga?ia institu?iei s-a desfa?urat in perioada aprilie-iulie ?i a fost declan?ata in urma a doua reclama?ii.In comunicat ANCOM arata ca odata cu livrarea echipamentului, clien?ii Orange Rominia au primit ?i semnat contractul. Ulterior activarii abonamentului contractat in aceste condi?ii, peten?ii au solicitat rezilierea contractului fara plata penalita?ilor aferente incheierii rela?iei contractuale inainte de expirarea perioadei minime contractuale. In urma analizarii documentelor ?i a convorbirilor telefonice purtate de peten?i cu reprezentan?ii Orange Rominia, ANCOM a constatat ca acordul de voin?a al abona?ilor a fost ob?inut la telefon, contractul fiind astfel unul incheiat prin mijloace de comunica?ie la distan?a.'Faptul ca, in timpul convorbirilor telefonice prin care li s-a ob?inut acordul pentru incheierea contractelor, peten?ilor nu le-au fost comunicate informa?ii cu privire la data la care este considerat incheiat contractul ?i nici la dreptul lor de denun?are unilaterala, precum ?i faptul ca operatorul telecom nu le-a transmis nici in scris utilizatorilor informa?ii privind condi?iile de exercitare a dreptului lor de denun?are unilaterala, potrivit OUG 111/2011, constituie contraven?ii ?i au fost sanc?ionate de ANCOM cu amenzi in valoare cumulata de 20.000 lei', se spune in comunicat.Dan Marin

2013-07-31

Autor: