23 Iul 2019 - 04:19       

 
Navigator 

Căutare 


Albume foto 

Ghid gastronomic
Album: Ilustratii

 

 

 * Prima pagină * Căutare * Contact *


ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 84 din 20 iunie 2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor

(222 cuvinte în acest text)
(1846 afișări)  Tipărire
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I

Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 461 se introduc alineatele 2 și 3 cu următorul cuprins:

"Nerespectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătății sau integrității corporale a uneia ori mai multor persoane, se sancționează cu amendă de la 250.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.

În cazul aplicării sancțiunii amenzii pentru săvârșirea faptei prevăzute la alin. 2 se va dispune și închiderea definitivă a unității."

2. După articolul 504 se introduce articolul 505 cu următorul cuprins:

"Art. 505. - Prevederilor art. 461 alin. 3, art. 501 și ale art. 502 nu le sunt aplicabile dispozițiile art. 32 alin. (3) teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002."

Art. II

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Șerban Mihăilescu

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de statPublicat în Monitorul Oficial cu numărul 450 din data de 26 iunie 2002
 
 
Înregistrare | Autentificare | Parola

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu