18 Noi 2019 - 06:32       

 
Parteneri  

 

 * Prima pagină * Căutare * Contact *


Stire tematica: protectia consumatorului

România liberă : Proiect: Calatorii fara bilet in mijloacele de transport in comun risca amenzi intre 100 ?i 500 de lei

luni 19 octombrie 2015

Persoanele care călătoresc fără bilet in mijloacele de transport in comun ar putea fi amendați cu sume cuprinse intre 100 și 500 de lei, conform proiectului Legii serviciului de transport public de călători, pus in dezbatere publică de Ministerului Dezvoltării, relatează Mediafax


"Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public fără titlu de călătorie valabil, care refuză să prezinte organelor de control titlul de călătorie, care au un comportament inadecvat sau care deteriorează mijloacele de transport", se arată in proiectul de act normativ.

Proiectul mai prevede inființarea Asociației metropolitane de transport București-Ilfov (AMTBI), in urma desființării Autorității Metropolitane de Transport București, inființate in 2011, și a Companiei de Transport Metropolitan București - Ilfov (CTMBI).

AMTBI este mandatată prin hotărari ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre să: elaboreze politica și strategia unitară privind serviciului metropolitan de transport public la nivelul municipiului București, al județului Ilfov şi al unităţilor administrativ-teritoriale urbane și rurale situate in județul Ilfov; asigure infiinţarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, planificarea, autorizarea, monitorizarea și controlul serviciului metropolitan de transport public prestat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre; asigure prestarea, gestionarea şi funcţionarea integrată multimodală a serviciului metropolitan de transport public la nivelul municipiului București şi al județului Ilfov și să asigure modernizarea, reabilitarea, dezvoltarea şi exploatarea, intr-o viziune unitară, a infrastructurii de transport public aferentă serviciului, potrivit acordului de asociere și statutului asociației incheiate intre Consiliului General al Municipiului București, Consiliului Județean Ilfov şi consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre.

Companiei de Transport Metropolitan are statut de operator regional și se organizează ca societate comercială cu capital social 100% al unităților administrativ-teritoriale membre ale AMTBI.

AMTBI nu are calitatea de operator şi nu poate desfăşura activităţi economice directe. Cheltuielile de funcţionare ale AMTBI se finanţează din următoarele surse: contribuţiile membrilor asociaţiei la formarea patrimoniului iniţial, cotizațiile anuale și alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, reținerea unei cote de 5% din incasările operatorilor provenite din vanzarea titlurilor de călătorie și administrarea spațiilor de parcare, cu excepția incasărilor sub formă de compensații financiare, dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condiţiile legii, donaţii, sponsorizări sau legate, venituri legal constituite provenite din taxe de autorizare și activități de consultanță și alte surse de venituri prevăzute de lege.

Laptopuri, telefoane si tablete Apple in oferta "Back to School" comenteaza /* (c)
Autor:

 
 
Înregistrare | Autentificare | Parola

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu