25 Mai 2019 - 20:04       

 
Parteneri  

 

 * Prima pagină * Căutare * Contact *


Stire tematica: telefoane

Curentul :

Guvernul a hotarat sa vanda ac?iunile pe care le mai de?inea statul roman la Romtelecom

joi 25 iulie 2013
Guvernul a hotarat sa vanda ac?iunile pe care le mai de?inea statul roman la Romtelecom

Statul va angaja un consultant specializat pentru a vinde intreaga participa?ie minoritara pe care o mai de?ine la Romtelecom, reprezentind 45,99% din capitalul social al operatorului de telefonie fixa, opera?iune avizata, miercuri, de Guvern, a anun?at Ministerul pentru Societatea Informa?ionala
Guvernul a hotarat sa vanda ac?iunile pe care le mai de?inea statul roman la Romtelecom

Statul va angaja un consultant specializat pentru a vinde intreaga participa?ie minoritara pe care o mai de?ine la Romtelecom, reprezentind 45,99% din capitalul social al operatorului de telefonie fixa, opera?iune avizata, miercuri, de Guvern, a anun?at Ministerul pentru Societatea Informa?ionala.Op?iunea principala a Guvernului este, la acest moment, ca ac?iunile sa fie vindute prin listare la Bursa de Valori Bucure?ti, dar a?teapta ?i opinia consultantului care urmeaza sa fie angajat selectat, astfel incit profitul statului din aceasta opera?iune sa fie cit mai mare."In ?edin?a de miercuri a Guvernului a fost adoptata hotarirea pentru modificarea ?i completarea HG 727/2005 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii Romtelecom, care a fost precedata de aprobarea unui memorandum pe aceea?i tema. Hotarirea prevede reluarea finalizarii procesului de privatizare a Romtelecom prin vinzarea pachetului minoritar de ac?iuni pe care statul, prin minister, le de?ine in companie. Aceste ac?iuni au o valoare nominala de 10 lei fiecare, echivalentul sumei de 146.460.920 lei, reprezentind in total 45,99% din capitalul social al Romtelecom", se arata intr-un comunicat al institu?iei.Hotarirea prevede selectarea de catre minister a unui consultant specializat, respectiv o banca de investi?ii sau un consor?iu format dintr-o banca de investi?ii ?i consultant juridic, care sa aiba capacitatea de a presta ?i servicii de investi?ii financiare pe pia?a de capital, in vederea finalizarii privatizarii Romtelecom."Atribu?iile consultantului vor consta in acordarea de asisten?a specializata, inclusiv juridica, pe tot parcursul procesului de privatizare, elaborarea tuturor documentelor ?i efectuarea tuturor proceselor a caror necesitate apare pe parcursul procesului de privatizare, inclusiv cele care au menirea de a optimiza procesul de privatizare (divizari, fuziuni, conversie etc.), elaborarea strategiei de privatizare ?i propunerea metodei de privatizare. Cheltuielile de privatizare constind in plata consultantului, pregatirea ?i realizarea privatizarii etc. urmeaza sa fie suportate de la bugetul de stat, in func?ie de sumele aprobate cu aceasta destina?ie in bugetul ministerului", se spune in comunicat.In vederea organizarii procesului de selec?ie, a evaluarii ofertelor consultan?ilor ?i a selectarii consultantului, ministerul va constitui o comisie avind un secretariat tehnic, a carei structura, componen?a, atribu?ii ?i drepturi, mod de lucru vor fi stabilite prin ordin de ministru.Toate cheltuielile legate de remunerarea comisiei de evaluare ?i selectare a consultantului pentru intreaga activitate desfa?urata vor fi suportate de minister, in limitele bugetului aprobat cu aceasta destina?ie, la finalizarea procesului de vinzare a ac?iunilor Romtelecom, din sumele incasate din vinzarea acestora."Finalizarea procesului de privatizare este considerata oportuna in contextul economic actual ?i al profitabilita?ii companiei care, in anul 2012, a inregistrat un profit de 312.633.865 lei la o cifra de afaceri de 2.728.800.306 lei. Totodata, prin acordurile stand-by de tip preventiv incheiate cu FMI, privatizarea intra in categoria masurilor elaborate prin reformele structurale menite sa asigure cre?terea economica, considerindu-se ca o incredere sporita in rindul investitorilor, cuplata cu privatizarile planificate in cadrul programului, vor aduce noi investi?ii straine directe ?i intrari de capital bancar", se mai spune in comunicat.Ministrul pentru Societatea Informa?ionala, Dan Nica, spune ca este a treia oara cind statul demareaza procesul de finalizare a privatizarii Romtelecom."Credem ca vinzarea de ac?iuni ?i ie?irea statului din ac?ionariat, avind in vedere ca investitorul privat de?ine majoritatea ac?iunilor, este varianta viabila, din toate punctele de vedere. In acest moment, op?iunea noastra principala de privatizare este cea legata de listarea ac?iunilor la bursa din Bucure?ti. Consultantul selectat ne va ajuta insa sa identificam metoda optima de finalizare a privatizarii Romtelecom, care sa permita maximizarea profitului pentru stat", a afirmat Nica.Pachetul majoritar de ac?iuni al Romtelecom este controlat de grupul elen OTE, care de?ine 54,01% din capital.Ac?iunea de finalizare a procesului de privatizare Romtelecom a demarat ini?al in 2005. In 2008, Ministerul Comunica?iilor ?i Societa?ii Informa?ionale a reluat ac?iunile de finalizare a privatizarii operatorului, dar acestea nu au avansat.Datele actuale ale ministerului de resort privind situa?ia financiara a Romtelecom in ultimii trei ani releva ca, in 2010, a fost inregistrata o pierdere de 232,02 milioane de lei la o cifra de afaceri de 3,02 miliarde de lei.In 2011, pierderea companiei a urcat la la 884,64 milioane de lei la o cifra de afaceri de 2,8 miliarde de lei, in timp ce in 2012 a fost inregistrat un profit de 312,63 milioane de lei la o cifra de afaceri de 2,73 miliarde de lei.Dan Marin

2013-07-25

Autor:
 
 
Înregistrare | Autentificare | Parola

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu