21 Sep 2019 - 04:24       

 
Parteneri  

 

 * Prima pagină * Căutare * Contact *


Stire tematica: protectia consumatorului

România liberă : Ce faci cand ai un accident de ma?ina in vacan?a. Uniunea Europeana a creat o procedura simplificata de despagubire

joi 16 februarie 2017

Centrul European al Consumatorilor Romania ofera liniile directoare care sa va ajute in demersurile necesare in cazul unui accident intr-un alt stat membru al Uniunii Europene


.

Atunci cand conduce?i in toata Europa ar trebui sa ave?i la dispozi?ie urmatoarele documente la indemana pentru orice situa?ie.

1. Cartea verde. Aceasta certifica faptul ca sunte?i asigurat ?i in special informa?iile despre asigurare, ma?ina ?i persoana care o conduce.

2. Declara?ia europeana a accidentelor. Acesta este un document armonizat la nivel european, iar unele copii sunt bilingve. Compania dumneavoastra de asigurari va poate oferi informa?ii suplimentare. Chiar daca nu este obligatorie, aceasta declara?ie este esen?iala pentru a primi rapid compensa?iile pentru daune.

Inainte de a calatori in strainatate, aduna toate informa?iile relevante cu privire la ?ara de destina?ie.

In multe state membre ale UE jacheta reflectorizanta ?i triunghiul reflectorizant sunt obligatorii. Acela?i lucru este valabil pentru trusa de prim ajutor.

Legisla?ia aplicabila

In general, trebuie sa cite?ti ?i eventual sa ai la indemana legea ?arii in care mergi. In cazul unui accident in Germania, legea germana este cea aplicabila. Acest principiu este valabil, indiferent de na?ionalitatea celuilalt ?ofer ?i ?ara in care se afla compania de asigurari.

Cu toate acestea, in cazul in care accidentul implica doar vehiculele inmatriculate intr-un alt stat membru, se aplica legea statului de inmatriculare. De exemplu: doua ma?ini inregistrate in Fran?a au un accident in Germania.

In unele state membre europene poli?ia completeaza un raport de accident chiar daca exista doar daune materiale. In Fran?a, in cazul unui accident fara rani grave ?i in cazul in care ambii ?oferi sunt de acord cu faptele, nu exista nici o obliga?ie de a contacta poli?ia. La fel ?i in Romania. Dar, chiar ?i in acest caz, trebuie sa semneze o declara?ie de accident, necesara companiei de asigurari.

Compensare

Declara?ia europeana de accident ar trebui sa fie trimisa cat mai repede posibil la compania de asigurari. In unele ?ari exista o limita de timp pentru depunerea sa.

UE a creat o procedura simplificata de despagubire pentru victimele accidentelor rutiere intr-un alt stat membru european (Directiva 2000/26 / CE). Aceasta va permite sa solicita?i despagubiri in ?ara dumneavoastra de re?edin?a, de indata ce v-a?i intors.

Inainte de efectuarea calatoriei consumatorul trebuie sa se asigure ca de?ine documentul de asigurare de raspundere civila auto Cartea Verde. Dar, procedura de acordare a despagubirilor ar putea fi diferita de cea din Romania.

Consumatorul roman implicat in accident va trebui sa completeze formularul de constatare amiabila, daca legisla?ia ?arii respective permite acest lucru, sau sa realizeze constatarea la Poli?ia din ?ara in care a avut loc accidentul, in func?ie de caz. Tot la sec?ia de poli?ie va fi ob?inuta ?i autoriza?ia de repara?ie a autovehiculului.

La intoarcerea in ?ara consumatorul trebuie sa contacteze corsepondentul din Romania al companiei de asigurari a ?oferului vinovat pentru ob?inerea despagubirilor pentru prejudiciile produse ma?inii. Daca nu cunoa?te corespondentul din Romania al companiei de asigurari, consumatorul se poate adresa Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania.

Consumatorul trebuie sa dea o declara?ie referitoare la daunele care au fost produse in strainatate cu privire la modul in care a avut loc accidentul, persoana vinovata ?i care sunt daunele materiale sau vatamarile corporale care au rezultat in urma accidentului.

Despagubirile pot fi solicitate atat inainte de efectuarea repara?iei ma?inii, cat ?i dupa.

Consumatorul are posibilitatea de a efectua repara?ia la orice unitate service, indiferent daca aceasta se afla sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are incheiate conven?ii de colaborare.

In cazul in care consumatorul i?i plate?te singur reparatia, poate merge la asigurator cu documentele care atesta plata ?i astfel i?i recupereaza banii. Consumatorii pot realiza sesizari sau reclamatii apeland la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau la Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (B.A.A.R.).

Daca societatea de asigurare a ?oferului vinovat este una straina, iar ?oferul vinovat de producerea accidentului nu de?ine un RCA sau Carte Verde valabile, consumatorul  roman pagubit va trebui sa se adreseze Fondului de Protec?ie a Victimelor Strazii din Romania (FPVS) din cadrul Autorita?ii de Supraveghere Financiara (ASF) care poate interveni insa doar atunci cand statul respectiv este membru al Spa?iului Economic European (SEE).

Fondul de Protec?ie a Victimelor Strazii este o asocia?ie profesionala nonprofit constituita din companiile de asigurari care au dreptul sa practice asigurarea RCA pe teritoriul Romaniei. In calitate de organism de plata a despagubirilor, fondul despagube?te persoanele care au suferit prejudicii in urma unor accidente produse de autovehicule neasigurate sau neidentificate, despagube?te persoanele prejudiciate daca acestea nu sunt despagubite de cei care le-au prejudiciat, dar ?i daca accidentul a fost provocat de un vehicul neasigurat RCA, in acest caz fondul garantand ?i platind atat daune materiale, cat ?i pentru persoane vatamate ?i decese.

In cazul in care ?oferul vinovat are ma?ina inmatriculata intr-un stat care nu face parte din Spa?iul Economic European, insa in care este recunoscuta conven?ia Carte Verde, ?oferul pagubit se poate adresa Biroului Na?ional Carte Verde din statul in care a avut loc accidentul. In cazul in care ?ara din care face parte vinovatul nu considera valabila conven?ia Cartea Verde, consumatorul pagubit va merge la societatea de asigurare straina a celui vinovat. Un ultim caz posibil, reprezentat de situatia in care ?ara in care are loc accidentul nu face parte nici din Spa?iul Economic European ?i nici nu recunoa?te Cartea Verde, ?oferul vinovat de producerea accidentului trebuie sa aiba un RCA in conformitate cu legile acelui stat. 

Sfaturi pentru turi?ti:  sa nu paraseasca locul accidentului; sa se adreseze poli?iei din ?ara in care a avut loc accidentul pentru intocmirea procesului-verbal de constatare, precum ?i pentru ob?inerea autoriza?iei de repara?ie a ma?inii; sa utilizeze in cazul in care legislatia tarii respective permite acest lucru, formularul de constatare amiabila; daca nu dispune de un asemenea formular sa noteze informa?iile care il vor ajuta in ob?inerea despagubirilor; sa colecteze fotografii de la locul accidentului, cu masina implicata, ?oferii, martorii; sa semnaleze accidentul societa?ii de asigurari, chiar daca nu dore?te sa solicite despagubiri; sa noteze identitatea ?i adresa poten?ialului martor, daca exista. Intreba?i martorii ?i cere?i-le numerele de telefon; declara?ia de accident este standard, astfel incat informa?iile completate in acest document pot fi u?or de in?eles de catre compania de asigurare.

Prin urmare, rubrica 'observa?ii' a acestui document poate fi completata de catre conducatorul auto in limba lui proprie. In ultima instan?a, pute?i completa doua declara?ii; nu semna?i daca nu sunte?i sigur ca in?elege?i situa?ia ?i sunte?i de acord cu descrierea; nu ave?i permisiunea de a obliga pe celalalt ?ofer sa semneze documentul.

ATENTIE! In cazul unei infrac?iuni de parasire a locului accidentului, contacta?i poli?ia ?i un avocat.

Pentru orice intrebari legate de accidentele de ma?ini in Europa, Islanda sau Norvegia, va pute?i adresa Centrului European al Consumatorilor Romania: pe site www.eccromania.ro , la telefon +4021 315 7149 sau prin e-mail: office@eccromania.ro .   

comenteaza /* (c)
Autor:

 
 
Înregistrare | Autentificare | Parola

Ziarul personal  Interceptor   Universul padurii   Consumator online   Fundatia rel=   Editura rel=   Panorama rel=   foto zp  as info  consulat uruguay   buzu